LGROM

(TỔNG HỢP) ROM STOCK CHO LG

(TỔNG HỢP) ROM STOCK CHO LG

DOWNLOAD:

1. LG V10 Verizon

2. LG L70 (MS323)

3. LG V20 Verizon (VS995)

4. LG G5 (VS987)

4. LG G4 (VS986/Xx)

5. LG G3 (VS985/Xx)

6. LG G2 / LTE-A

7. LG G Vista (VS880xx)

8. LG Stylo 2 V

9. LG Q6 (X600L/S/K)

10. LG K8 Verizon (VS500 / VS500PP)

11. LG Q6 Plus (X600LP/SP/KP)

12. LG (X401L / X401S)

23. LG Q6 (M700A)

24. LG Stylo 3 (M400DK)

25. LG Stylo 3 (M400F)

26. LG X Power 2 (M320)

27. LG Stylo 3 (M400MT)

28. LG K10 Power (M320TV)

29. LG K10 2017 (M250Y / M250YK)

30. LG K10 Power (M320N)

31. LG K10 2017 (M250N)

33. LG K10 2017 (M250K)

34. LG K10 2017 (M250F)

35. LG K10 (M250DS)

37. LG K8 (M200N)

38. LG K4 (M160).

39. LG X Mach / Dual (K600 / K600HK)

40. LG X Cam / Dual / LTE (K580…)

41. LG X Screen / Dual (K500…)

42. LG X Cam (K580)

43. LG K10 Dual (K430)

44. LG X Max (K240H)

45. LG K10 (K420…)

46. LG K8 (M200E)

47. LG Aristo (M210/M210SV)

48. LG K4 (M151)

49. LG X Power Dual (K220)

50. LG X Power (K220T/F/H/TR/Z)

51. LG X Power Dual (K220AR / K220Y / K220DS…)

52. LG X400 (K121/K/S/L)

53. LG K4 Dual (K130…)

54. LG X Power (K210)

56. LG V20 Dual (H990DS)

57. LG K3 (K100)

58. LG V20 (Dual / LTE-A)

59. LG V20 Dual SIM (H990)

60. LG V10

61. LG Q8

62. LG V20 Dual (H990N) 

63. LG G5 Dual (H860) 

64. LG MAGNA LTE

65. LG G4c

66. LG MAGNA LTE

67. LG MAGNA Y90

68. LG SPIRIT Y70

69. LG SPIRIT LTE

70. LG LEON Y50

71. LG G FLEX

73. LG K50s (X540HM)

74. LG G4

75. LG Q60 (X525HA)

76. LG K50s (X540BMW)

77. LG LEON LTE 

78. LG Q60 (X525EAW) 

79. LG Q60 (X525BAW) 

80. LG K10 (K410…)

81. LG K50 (X520BMW)

82. LG X520EMW

83. LG K50 (X520HM)

85. LG K40S (X430BMW)

86. LG K40S (X430EMW)

87. LG K40S (X430HM)

88. LG X420TM

89. LG X420ZM

90. LG G5

91.  LG K40 (X420HM)

97.  LG X420N

98.  LG X420N

99.  LG X420BMW

100.  LG K510BMW

101.  LG K510EMW

102.  LG K510HM

103.  LG K510ZMW

104.  LG K41S (K410HM) 

105.  LG K41S (K410ZMW) 

106.  LG K41S (K410EMW) 

107.  LG K30 (X410ULML)

108.  LG X410RC

109.  LG (X410YCW)

110.  LG (X410UM)

111.  LG X4+ (X415K / X415L / X415S)

112.  LG K30 Metro PCS (X410MK)

113.  LG G5 SE (H840).

113.  LG G5 SE (HX410TK (X410TKB)

114.  LG Velvet 5G (G900EM)

115.  LG LG G910EMW

116.  LG K11+ (X410RC)

117.  LG K30 X410UL (X410ULML)

118.  LG K11 Plus X410BCW

119.  LG G FLEX 2 (LTE-A)

120. LG Aristo (MS210)

121. LG K20 Plus (TP260 / TP260BK)

122. LG K10 (MS428 / MS428A)

123. LG Stylo 2 Plus (MS550)

124. LG K8 LTE / Dual (K350…)

125.  LG K40 (X420HM)

126.  LG K40 (X420QM)

127.  LG K40 (X420TM)

128.  LG K40 (X420ZM)

129. LG K10 2017 (M250E)

130. LG K10 2017 (M250H)

131. LG (X510K / X510L / X510S)

132. LG X6 (X625N)

133.  LG K40 (X420EMW)

134. LG Q6 Plus (M700TV)

135. LG Q6 (M700Y)

136. LG Q6 (M700N)

137. LG Stylo 3 Plus (MP450)

138. LG Q6 (M700H)

139. LG Q6 (M700F)