Hướng dẫn up ROM cho LG K10 (LM-M250)

Hướng dẫn up ROM cho LG K10 (LM-M250) Download: M250Y: M250YK20b_00_TEL_AU_OP_0204.kdz / OneDrive M250YK10c_00_TEL_AU_OP_0118.kdz / OneDrive M250I: M250I20b_00_OPEN_ESA_DS_OP_0307.kdz / OneDrive M250I10d_00_OPEN_ESA_DS_OP_0412.kdz / ...
LG

Posts navigation