Rom stock cho Acer Iconia (A1-841) DOWNLOAD: OS_Acer_Acer.AV0K1.A1-841.RV0CRC08.WW.GEN1_A44K_A.zip (766M) HƯỚNG DẪN: Đây là rom stock của hãng, tải rom trên…

Pin It on Pinterest