ROM stock Vivo Y31 (MT6580) flashtool ok DOWNLOAD: PD1505BW_EX_A_1.11.2_vivo_y31_mtk_ALPS.L1.MP6.V2_MT6580.rar (1,3G) PD1505W_EX_A_1.12.3_vivo_y31_mtk_ALPS.L1.MP6.V2_mt6580.rar (1,3G) HƯỚNG DẪN: Ai chỉ muốn xoá mật khẩu…

ROM stock Mobell Nova F7 (MT6580) flashtool ok DOWNLOAD: MT6580_Nova_F7_6.0_alps-mp-m0.mp1-V2.34_droi6580.we.m_P16.rar (812M) Mobell-Nova-F7.zip (951M) HƯỚNG DẪN: [Hướng dẫn] sử dụng SP Flashtool chạy…

Pin It on Pinterest