MASSTELROM

Rom stock cho Masstel Juno Q5 Plus (MT6737M)


Rom stock cho Masstel Juno Q5 Plus (MT6737M) flashtool ok

INFO:

Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016
Device Brand : Masstel
Device Model : Masstel_Juno_Q5Plus
Device CPU : MT6737M
Device IntName : Masstel_Juno_Q5Plus
Device Version : 7.0
Device Compile : 12/20/2017 8:01:59 AM
Device Project : alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_joyasz6737m.35.n_P33
Device ExtInfo : Masstel_Juno_Q5Plus

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

 

Có thể bạn chưa biết

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.