Các dòng máy khácROM

Rom cứu máy cho Samsung G950 (MT6580)


Rom cứu máy cho Samsung G950 (MT6580) – đây là máy fake do china sản xuất, máy sử dụng chip MediaTek MT6580.

INFO:

Build ID: MMB29K
Display ID: MMB29K.G950FXXU1APFO
Version: 7.0
Build Date: Wed Sep 6 16:53:51 CST 2017
Model: SM-G950
Brand: samsung
Device: hero2qltechn
Manufacturer: samsung
Region: US
Mediatek Version Release: ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55
Android Info END

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Share by AnhDung37

 

Có thể bạn chưa biết

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.