DOWNLOAD:  ROM RAW: WW_ZE554KL_14.1064.1711.96_M3.7.41.4_Phone-user.raw.zip (2,3G) WW_ZE554KL_15.0405.1711.76_M3.7.47_Phone-user.raw.zip (2,2G) ROM flash bằng QFIL:  ZE554KL_630_14.0701.1702.36-20170919_QFIL.zip (1,0G) ZE554KL_660_14.0701.1702.36-20170919_QFIL.zip (1,0G) HƯỚNG DẪN: [Hướng dẫn] Dùng Asus Flashtool để up…

ROM raw cho Asus Zenfone Live (A007) (ZB501KL) DOWNLOAD:  TOOL: ASUS.Flash.Tool.v1.0.0.45.rar (102M) DRIVER:  IntelAndroidDrvSetup1.10.0.zip ROM: WW_ZB501KL_13.1405.1703.28_M3.4.25_Phone-user.raw.zip (1,6G) HƯỚNG DẪN: [Hướng dẫn] Dùng Asus Flashtool…

Pin It on Pinterest

error: Bài viết đã bị khóa !!!