Rom cứu máy cho Vivo Y55 – unbrick, xoá mật khẩu màn hình DOWNLOAD: ROM QFIL:  PD1613F_EX_A_1.18.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split.rar (2,3G) PD1613F_EX_A_1.17.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split.rar (2,3G) PD1613F_EX_A_1.16.7_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split.rar (2,3G) ROM…

DOWNLOAD:  ROM RAW: WW_ZE554KL_14.1064.1711.96_M3.7.41.4_Phone-user.raw.zip (2,3G) WW_ZE554KL_15.0405.1711.76_M3.7.47_Phone-user.raw.zip (2,2G) ROM flash bằng QFIL:  ZE554KL_630_14.0701.1702.36-20170919_QFIL.zip (1,0G) ZE554KL_660_14.0701.1702.36-20170919_QFIL.zip (1,0G) HƯỚNG DẪN: [Hướng dẫn] Dùng Asus Flashtool để up…

Pin It on Pinterest

error: Bài viết đã bị khóa !!!