Hướng dẫn up ROM stock cho Vivo T1X (PD2142F)

Hướng dẫn up ROM stock cho Vivo T1X (PD2142F) Download: PD2142F_EX_A_12.0.7.11.W20.V000L1-update-full_1657608185.zip Hướng dẫn: Driver: driver_ex.rar / MediaFire / EasyShare Bước 1: Xóa sạch dữ liệu trên điện thoại (Wipe ...
VIVO

Hướng dẫn up ROM stock cho Vivo X80 (PD2183F)

Hướng dẫn up ROM stock (OTA) cho Vivo X80 (PD2183F) DOWNLOAD: PD2183F_EX_A_12.0.11.10.W20.V000L1-update-full_1659089585.zip HƯỚNG DẪN: Driver: driver_ex.rar / MediaFire / EasyShare Bước 1: Xóa sạch dữ liệu trên điện ...
VIVO
VIVO

ROM stock Vivo Y85A (PD1730)

ROM stock Vivo Y85A (PD1730) DOWNLOAD: PD1730_A_1.8.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split.rar / OneDrive / GD2 PD1730_A_1.7.1_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953.rar / OneDrive / ...
VIVO

Rom stock Vivo X710F (PD1302F)

Rom stock Vivo X710F (PD1302F) DOWNLOAD: ROM QFIL (split) PD1302F_B_7.0.4_qcom_ap2247_frm51218_mp2497_app127482_split.rar / OneDrive / GD2 PD1302F_A_3.7.3_qcom_ap2247_frm51218_mp2497_app127482_split.rar ...