Rom stock cho Vivo Y81 (PD1732F) (MT6762) DOWNLOAD: PD1732F_EX_A_1.3.15_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar (2.8G) HƯỚNG DẪN: Tải và giải nén file này (VIVO_BBK5.1.11_Version.7z –…

Pin It on Pinterest