BYPASSSAMSUNGTOOLS

SamFw FRP Tool v4.1 – tool bypass FRP cho Samsung

SamFw FRP Tool là tool FRP One-Click ADB Enable & Reset miễn phí, giúp người dùng bật Chế độ USB Debug thông qua *#0*# (Chế độ thử nghiệm) và bypass FRP trên Samsung Galaxy Android 9, 10, 11 và 12. 

Đây là một công cụ mới cung cấp một cách đơn giản để bypass FRP từ Samsung trong vòng 1 vài click. Vì vậy, nếu bạn muốn có một công cụ miễn phí để bypass FRP từ điện thoại Samsung của mình thì hãy thực hiện các bước đơn giản sau.

Download SamFw FRP Tool V4.1 – Phiên bản mới nhất

Chức năng chính:

Chế độ test (*#0*#)

 • Xóa FRP
 • Khôi phục cài đặt gốc
 • Tắt Knox
 • Thay đổi CSC (Chức năng này hoạt động để thay đổi thành CSC trong danh sách CSC được hỗ trợ)

Chế độ MTP

 • Mở trình duyệt
 • Khôi phục cài đặt gốc

Chế độ ADB

 • Đọc thông tin đầy đủ (bao gồm trình kiểm tra root)
 • Tắt cập nhật OTA
 • ADB FRP (phương pháp cũ và mới)
 • Xóa tài khoản Samsung (Chức năng này chỉ hoạt động để xóa tài khoản trong Cài đặt, không hỗ trợ trạng thái bị khóa)
 • Xóa bloatware (Đối với các biến thể của Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ)
 • Thông tin pin
 • Nhận danh sách CSC được hỗ trợ (Đối với [CHẾ ĐỘ THỬ NGHIỆM] Thay đổi CSC)
 • Xóa khóa màn hình (Root)
 • Cài đặt ngôn ngữ

Download Mode

 • Thoát Download Mode
 • Fix lỗi phần mềm
 • FRP Android 5/6 (hỗ trợ một số máy. Nếu bạn gặp lỗi khi thử, điều đó có nghĩa là thiết bị của bạn không được hỗ trợ)

Odin Flash

 • Lưu các tệp flash gần đây
 • Tự động phát hiện tệp và chọn
 • Tự động giải nén cho tệp ZIP
 • Bỏ qua kiểm tra MD5

Misc

 • Kiểm tra trạng thái thực thi chữ ký của driver
 • Tắt / Bật thực thi chữ ký driver
 • Cài đặt driver Samsung USB
 • Cài đặt VC ++ 2015 (dành cho các hoạt động của ADB)

Đọc thông tin

 • Đọc thông tin về chế độ MTP
 • Đọc thông tin về Download Mode

Một số chức năng sắp được cập nhật

 • Install XAPK direct
 • Install any apps for Samsung dual message
 • Disable Factory mode
 • [ROOT] Change SN
 • [ROOT] Change battery cycle
 • [ROOT] View saved wifi password

Hướng dẫn bypass FRP:

 1. Kết nối điện thoại với PC và cài đặt Samsung Android USB Driver (nếu bạn chưa cài đặt)
 2. Vào  Cuộc gọi khẩn cấp, sau đó gõ  *#0*#
 3. Click vào Remove FRP trên tool
 4. Chọn vào Chấp nhận gỡ lỗi USB trên điện thoại nếu nó xuất hiện
 5. Điện thoại sẽ khởi động lại sau khi bypass FRP.

Change log

v4.1

# [SAMSUNG]
 [ROOT] - Add Change CSC root mode: automatic/manual mode
 [Test Mode] - Improve Remove FRP (new security)

# [LG]
 [EDL 9008] - Add Support LG Q6, G5, G6, V20, V35, V60

# [XIAOMI]
 [SIDELOAD] - Optimize Read offline micloud information
 Check device supported before do job

# [ANDROID]
 [ADB] - Add Hide Developer options (Thank for Mohamed Janati for idea)

# Fix update server for some computer
# Fix some bugs

v3.3.1

# Rename to SamFw Tool to add another brand next version
# [ADB] - Fix command on Windows 7
# [TESTMODE] - Fix change CSC bug on 3.2
# [TESTMODE] - Optimize Remove FRP New method
# [ADB] - Optimize Read list supported CSC
# [ADB] - Optimize Change CSC
# Fix some bug

v3.2

+ Add [Test mode] FRP Remove for new security patch (HOT)
+ Add Function description when hover to the button
# Optimized [ADB] No required Samsung device connect for ADB function
# Optimized only check Samsung USB Driver first time
# Fix [Test mode] Can not read info after remove FRP FAIL

v3.1 – 16/8/2022

+ Add [ADB] Add mobile data toggle
+ Add [ADB] Install APK/xAPK
+ Add [ADB] Install any app as Dual Messenger

v3.0 – 12/7/2022

+ Add [MTP] Enable secret code (*#06#, *#0*#,...) for Verizon phone
+ Add [TestMode] Disable Factory mode
# Fix [MTP] Read information: show FAIL on some device
# Fix [DLM] Read information: a small error
# Improve [TestMode] Change CSC
# Improve [ADB] Get list supported CSC: Support S22 series
# Improve [ADB] Check SU
# Improve [ADB] Disable/Enable OTA: Update for more variant
# Improve [ADB] Delete bloatware: Add some Verizon bloatware
# Fix bugs
# Security update

v2.8 – 20/6/2022

+ Add [ADB] Read full information
+ Add [ODIN] Automatic extract firmware
+ Add [SU] Remove screen lock
+ Add [MISC] Install Samsung USB driver auto detect driver installed
+ Add [MISC] Automatic detect Samsung driver and Visual C++ 2015
# Fix [ADB] Read list CSC for old phones
# Fix [COM] List device did not clean up on old Windows
# Fix bugs
# Improve [TESTMODE] Disable Knox
# Improve [ODIN] Auto-detect MTP and reboot Download mode
^ Security update

v2.7.1 – 14/6/2022

# Fix small bug

v2.7 – 14/6/2022

+ Add ADB Battery information
+ Add Odin Flash
+ Add ADB reboot/reboot download mode/reboot recovery mode
+ Add show COM number on device list
+ Add Farsi (Iran) fa-rIR language code
+ Add disable driver signature status check
+ Add List supported CSC check
# Fix loading progress
# Fix Read info Download mode
# Optimize: Auto detect MTP/Download mode when Read info/Reboot

v2.6 – 7/6/2022

+ Add reboot Binary mode (Download mode 0)
+ Add read information in Download mode
+ Add FRP Remove old Android 5/6
+ Add Remove bloatware Samsung
# Optimize Reset Download mode
# Optimize Factory Reset
# Fix load libraries problem

v2.5 – 5/6/2022

# Optimize Enable ADB function
# Optimize Reboot function
# Optimize Read info function
+ Add Stop button
+ Add Exit Download mode / Add Fix softbrick Download mode
+ Add ADB Set Language
# Fix Disable Drive signature enforcement

v2.4 – 3/6/2022

+ Add disable drive singature
+ Add ADB disable OTA Update
+ Add Open Browser multi options (Youtube/Google Map/Samsung Browser
# Optimize UI

v2.3 – 28/05/2022

# Fix AT USB Connection
# Important update: Fix FRP Remove/Factory Reset/Disable Knox for new model and old PC. Please update asap!
^ Update Factory Reset full automate

v2.2 – 27/05/2022

# Optimize FRP/Factory Reset/Disable Knox (Fix success removed but notice that is failed)

v2.1 – 27/05/2022

# Fix wrong text when Remove FRP & Disable Knox
# Fix UI bug
+ Add open Device Manager

v2.0 – 25/05/2022

- Remove open website step after removing FRP 
# Fix check ADB connection after enabling ADB
# Add Read Info MTP
+ Add Disable Knox
+ Add Factory Reset (2 methods)
+ Add MTP Open Browser
+ Add ADB Remove FRP (2 methods)
+ Add Reboot MTP

Nguồn SamFw / Tungtata & nguyentuan.kiet.7583

Có thể bạn chưa biết

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận