BYPASSCOMBINATIONROMSAMSUNG

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A01 (SM-A013)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A01 (SM-A013)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A01 (SM-A013G)

2. Samsung Galaxy A01 (SM-A013F)

3. Samsung Galaxy A01 (SM-A013M)

HƯỚNG DẪN:

HƯỚNG DẪN XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP)

Cách này sử dụng chụp ảnh màn hình để vào được trình duyệt web, sau khi vào được web thì AE tải Google_Setting.apkApex_Launcher.apk tại đây nhé:

vnrom.net/bypass

Có thể bạn chưa biết

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.