ASUSBYPASSROM

Rom stock / raw và bypass FRP cho Asus Zenfone 6 (ZS630KL)

Rom stock / raw và bypass FRP cho Asus Zenfone 6 (ZS630KL)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Tải 2 file Android_8-9_GAM.apkFRP_Bypass.apk tại đây:

vnrom.net/bypass

https://www.youtube.com/watch?v=SEA9oXCzrCY

Có thể bạn chưa biết

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.