Galaxy KHÁC ROM SAMSUNG

ROM Tiếng Việt + CH Play cho Samsung GT-S7278U

Samsung GT-S7278U Galaxy Ace 3 Duos TD thị trường China mặc định không có tiếng việt và CHPLAY. Thêm tiếng việt, CHPLAY build tar flash qua ODIN.

Model GT-S7278U
Model name GALAXY Ace 3 DUOS
Country China (China Mobile)
Version Android 4.1.2
Changelist 1507487
Build date Thu, 26 Jun 2014 0015 +0000
Product code CHM
PDA S7278UZMUANF1
CSC S7278UCHMANF1

DOWNLOAD: (Link google drive)

Nguồn: hieutcf

code

CHỜ 1 CHÚT !!!:

AE nào muốn ỦNG HỘ THẺ CÀO để duy trì web thì ... Click để ỦNG HỘ

AE nào cần hỗ trợ, giao lưu, chia sẻ thì tham gia Group này nhé Click để tham gia

Post Comment