Odin là một phần mềm tiện ích do Samsung phát triển và sử dụng trong nội bộ. Nó có thể được sử dụng để flash recovery, ROM gốc, ROM cook, root, … vào thiết bị Samsung Android. Odin cũng được sử dụng để xử lý một số thiết bị Android nhất định.

Không có tài khoản nào về việc Samsung từng chính thức phát hành Odin, mặc dù nó được đề cập trong tài liệu dành cho nhà phát triển cho Samsung Knox SDK và một số tài liệu thậm chí còn hướng dẫn người dùng sử dụng Odin. Một số tài liệu khác về Knox SDK tham chiếu “engineering firmware”, có lẽ có thể là một phần của Knox SDK cùng với Odin. Các mã nhị phân có sẵn công khai được cho là kết quả của việc rò rỉ.

Samsung Odin ToolFlash Firmware / Rom for Samsung Devices

Hướng dẫn:

 1. Sao lưu dữ liệu (videos, photo, messages, contacts,…)
 2. Giải nén file ROM (zip, rar)
 3. Cài đặt driver Samsung mobile: Samsung Android USB Driver for Windows
 4. Download Odin mới nhất :
 5. Giải nén file Odin vừa tải về
 6. Chạy file Odinv3.14.4.exe
 7. Khởi động điện thoại về chế độ Download Mode (Hiện tại các đời máy mới ra có cấu trúc các phím khác nhau, nên cách đưa về Download Mode khác nhau)
  • Cách 1: Nhấn và giữ 3 phím Home + Power + Volume Down, xong bấm Volume Up nếu nó yếu cầu
  • Cách 2: Nhấn và giữ 3 phím POWER + VOLUME DOWN + BIXBY
  • Cách 3: Nhấn và giữ 2 phím VOLUME DOWN + VOLUME UP đồng thời cắm cáp USB kết nối với máy tính
  • Cách 4: Nhấn và giữ 3 phím POWER + VOLUME DOWN + VOLUME UP
  • Cách 5 (Note9): Nhấn và giữ 2 phím VOLUME DOWN + BIXBY đồng thời cắm cáp USB kết nối với máy tính
 8. Kết nối điện thoại với máy tính
 9. Chọn file ROM trên Odin như sau: vì là file full nên có tất cả 4 files
  • Add the BL_xxx file to BL
  • Add the AP_xxx file to AP
  • Add the CP_xxx file to CP
  • Add the CSC_xxx file to CSC
 10. Chọn file PIT : chọn tab “Pit“, click “PIT” và chọn đến file *.pit (Lưu ý: 1 số dòng mới đã tích hợp file PIT vào CSC nên có thể bỏ qua bước này)
 11. Click Start và đợi vài phút đến khi báo PASS là thành cmn công nhé :v