ROM stock Lenovo Tab 3 710l flashtool ok

 

ROM stock Lenovo Tab 3 710l flashtool ok

File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix imei và các lỗi phần mềm khác…

Info:

CPU: MT6580 SW:0000 Ver: CA00
Downloading Boot8 ...
EMMC Size: 0x03A3E00000
Flash Type: EMMC
INT/EXT RAM Size: 0x20000/0x40000000
Reading infr(EMMC)...
BT_ADDR:980CA5F05329
WIFI MAC:980CA5F35329
IMEI1:868981025070253
IMEI2:FFFFFFFFFFFFFFF
id:TB3-710I_S000029_160318_ROW
version:5.1
model:Lenovo TB3-710I
brand:Lenovo
manufacturer:Lenovo
PROINFO BaseAddr:0x80000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x380000 Size:0x500000
PROTECT1 BaseAddr:0x880000 Size:0xA00000
PROTECT2 BaseAddr:0x1280000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x1C80000 Size:0x40000
LK BaseAddr:0x1CC0000 Size:0x60000
BOOT BaseAddr:0x1D20000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x2D20000 Size:0x1000000
PARA BaseAddr:0x3D20000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x3DA0000 Size:0x800000
EXPDB BaseAddr:0x45A0000 Size:0xA00000
FRP BaseAddr:0x4FA0000 Size:0x100000
NVDATA BaseAddr:0x50A0000 Size:0x2000000
METADATA BaseAddr:0x70A0000 Size:0x2760000
OEMKEYSTORE BaseAddr:0x9800000 Size:0x200000
SECRO BaseAddr:0x9A00000 Size:0x600000
KEYSTORE BaseAddr:0xA000000 Size:0x800000
SYSTEM BaseAddr:0xA800000 Size:0x77000000
CACHE BaseAddr:0x81800000 Size:0x10000000
USERDATA BaseAddr:0x91800000 Size:0x311580000
FLASHINFO BaseAddr:0x3A2D80000 Size:0x1000000

DOWNLOAD: (Link Google Drive)

HƯỚNG DẪN:

608 lượt xem

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *