Có thể bạn chưa biết

3 Comments

  1. nạp vô màn hình đen thui giờ sao bạn

    1. giống bạn.giờ cứu sao nhỉ

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.