INFINIX

ROM Stock cho Infinix Hot 12 Play (X6816C)

ROM Stock cho Infinix Hot 12 Play (X6816C) DOWNLOAD: Infinix_Hot_12_Play_X6816C-ST683SBCDS-R-GL-221222V13.rar / OneDrive Infinix_Hot_12_Play_X6816C_V6_220415_SPD.zip / OneDrive Infinix_Hot_12_Play_X6816C_V9_220615_SPD.zip / OneDrive
INFINIX

ROM Stock cho Infinix Note 11S (X698)

ROM Stock cho Infinix Note 11S (X698) DOWNLOAD: Infinix_Note_11S_X698_MT6781_V950_221117.zip / OneDrive Infinix_Note_11S_X698_MT6781_V942_220916.zip / OneDrive Infinix_Note_11S_X698_MT6781_V933_220715.zip ...