HACKINTOSH

Kiểm tra phần cứng của máy cho việc hackintosh

Cần phải biết chi tiết phần cứng của máy trước khi hackintosh. Bạn cần thu thập đủ thông tin cấu hình để tìm kext và patch phù hợp. Phần mềm sử dụng sẽ là AIDA64 Extreme. Tải bản zip là portable thì sẽ không phải cài đặt.

Tải và cài đặt AIDA64 Extreme

Link trang chủ: https://www.aida64.com/downloads

Các thông tin cần thiết

# PC

 • CPU
 • MainBoard
 • Card đồ hoạ rời (nếu có)
 • Card sound
 • Card wifi (nếu có)
 • Card LAN/Ethernet
 • Ổ cứng

# Laptop

 • Tên Máy (đối với laptop)
 • CPU
 • Card đồ hoạ onboard
 • Card đồ hoạ rời (kèm độ phân giải màn hình)
 • Card sound
 • Card wifi (đa số card wifi gốc sẽ không dùng được)
 • Card LAN/Ethernet
 • Touchpad
 • Ổ cứng

Nguồn: vnohackintosh.com

Có thể bạn chưa biết

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.