BYPASSCác dòng máy khácROM

Rom cứu máy, bypass FRP cho LUNA Elevate G55 Lite (Xtream Ultima X) (MT6739)


Rom cứu máy cho LUNA Elevate G55 Lite (Xtream Ultima X) (MT6739)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Begin Address[HEX]: 0x2d88000
Format Lenght[HEX]: 0x100000

Có thể bạn chưa biết

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.