Các dòng máy khácROM

ROM stock Moto E4 (XT1762) và E4 Plus (XT1770, XT1771)


ROM stock Moto E4 (XT1762) và E4 Plus (XT1770, XT1771)

I. Moto E4 Plus (XT1770, XT1771)

Android info:

  • platform: MT6737M, cpu abi: armeabi-v7a
  • manufacturer: motorola
  • board: nicklaus_retail, name: nicklaus_retail
  • brand: motorola, model: Moto E (4) Plus
  • build id: NMA26.42-75, version: 7.1.1 Nougat ()

DOWNLOAD: MOTOROLA_E4_PLUS_MT6737M_NMA26.42-75_ROW.7z (1,2G)

II. Moto E4 (XT1762)

Android info:

  • platform: MT6737M, cpu abi: armeabi-v7a
  • manufacturer: motorola
  • board: woods_retail, name: woods_retail
  • brand: motorola, model: Moto E (4)
  • build id: NMA26.42-75, version: 7.1.1 Nougat ()

DOWNLOAD: MOTOROLA_E4_MT6737M_NMA26.42-75_ROW.7z (1,1G)

III. HƯỚNG DẪN:

 

Có thể bạn chưa biết

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.