Philips ROM

ROM stock tiếng Việt cho Philips S337 flashtool ok

ROM stock Philips S337 – unbrick, fix treo logo ok

DOWNLOAD: (link Google Drive)

HƯỚNG DẪN:

code

CHỜ 1 CHÚT !!!:

AE nào muốn ỦNG HỘ THẺ CÀO để duy trì web thì ... Click để ỦNG HỘ

AE nào cần hỗ trợ, giao lưu, chia sẻ thì tham gia Group này nhé Click để tham gia

4 Comments

    1. Author

      Bạn giải nén ra rồi nhìn tên thư mục và dùng Root Explorer copy vào system của máy. Máy phải root bạn nhé

Post Comment