Có thể bạn chưa biết

1 Comment

  1. nếu flash ver này bị trắng lcd các bạn kiếm đuôi ver …b115 flash là ok nhé.

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.