TOOLS + ROM stock OPPO X9070 – unbrick Qualcomm 9008 9006 ok

TOOLS + ROM stock Oppo X9070  – unbrick, fix treo logo

Unbrick Qualcomm 9006 9008 Ok

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

HƯỚNG DẪN:

128 lượt xem

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *