Có thể bạn chưa biết

2 Comments

  1. mã riêng tư dc ko add

    1. Mã riêng tư thì bạn phải chọn format all (sẽ mất luôn cả imei, sau đó phải viết lại imei)

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.