Các dòng máy khác

ROM gốc (zip) cho HTC D820Q (A50_DTUL)

ROM gốc (zip) cho HTC D820Q (A50_DTUL) DOWNLOAD: ROM: 0PF6IMG_A50_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTC_WWE_VNM_1.03.425.10_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.1216_F_release_452342_combined_signed_2_4.zip (1,1G) Hboot: 0PF6IMG_A50_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTC_WWE_VNM_1.03.425.10_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.1216_F_release_451130_signed_Hboot_2_4.zip (161M) Tool: RBSoft_Mobile_V1.3_Tool.rar Driver: HTCDriver_4.2.0.001.exe HƯỚNG ...