OPPO

Rom stock cho OPPO YoYo (R2001)

DOWNLOAD:  Bản 4G: R2001_11_A.10_140909_4G.rar (646M) R2001_STOCKROM_100714.rar (574M) Lưu ý: với bản ROM “R2001_STOCKROM_100714.rar” mọi người tiến hành ...