CẬP NHẬT CÁCH MỚI: Tool dò Mật khẩu giới hạn cho iPhone, iPad cực nhanh (hỗ trợ từ iOS 11 – iOS 5)

DOWNLOAD:

Backup lại thiết bị với iTunes và mở iBackupBot lên truy cập theo đường dẫn sau:

System Files/HomeDomain/Library/Freferences/

Và tìm kiếm file com.apple.restrictionspassworld.plist

Copy 2 dòng HASHSALT như ảnh dưới rồi paste và bảng trên đầu bài viết để nó tự dò, khi nào đúng mật khẩu nó sẽ tự dừng lại nhé.

vnROM.net – Chúc bạn thành công!