Rom stock cho Acer Iconia (A1-841) DOWNLOAD: OS_Acer_Acer.AV0K1.A1-841.RV0CRC08.WW.GEN1_A44K_A.zip (766M) HƯỚNG DẪN: Đây là rom stock của hãng, tải rom trên…

Rom stock cho Acer Iconia (A1-811) DOWNLOAD OS_Acer_A1-811_AV052.RV08RC07.WW.GEN1_A42J_A.zip (454M) HƯỚNG DẪN: Đây là rom stock của hãng, tải rom trên…

Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC One M9e (HIMAR_UHL) DOWNLOAD: Tool: RBSoft_Mobile_V1.3_Tool.rar Driver: HTCDriver_4.2.0.001.exe ROM: 2PRGIMG_HIMAR_UHL_L50_SENSE70_HTC_WWE_VNM_1.12.709.425_Radio_1.1506V24P69.2608.1214_HT[W.T]_release_468497_signed.zip (1,9G) HƯỚNG DẪN: Mình dùng…

Pin It on Pinterest