Tool và rom cứu máy cho NOKIA 3 (MT6735) DOWNLOAD: Google Drive: SNMobile_Firmware Tool.Nokia3_MT6735_PGPY.rar (1,4G) 4shared: SNMobile_Firmware+Tool.Nokia3_MT6735_PGPY.rar (1,4G) HƯỚNG DẪN: Tải và giải…

Rom cứu máy cho NOKIA 2 dual sim (TA-1029) DOWNLOAD: Nokia2_TA-1029_7.1.1_QFIL.zip (1.2G) Nokia__Dynamo_00WW__E1M__600WW_CM2.zip (1.2G) prog_emmc_firehose_8909_ddr_nokia_2.mbn HƯỚNG DẪN: File QFIL flash như hướng…

ROM gốc (zip) cho HTC D820Q (A50_DTUL) DOWNLOAD: ROM: 0PF6IMG_A50_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTC_WWE_VNM_1.03.425.10_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.1216_F_release_452342_combined_signed_2_4.zip (1,1G) Hboot: 0PF6IMG_A50_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTC_WWE_VNM_1.03.425.10_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.1216_F_release_451130_signed_Hboot_2_4.zip (161M) Tool: RBSoft_Mobile_V1.3_Tool.rar Driver: HTCDriver_4.2.0.001.exe HƯỚNG DẪN: File Hboot là dành…

Pin It on Pinterest

error: Bài viết đã bị khóa !!!