[TỔNG HỢP] file RAW cho Asus Zenfone, Zenpad – Collection Asus Stock RAW Firmware

Tổng hợp file RAW cho Asus Zenfone, Zenpad – Collection Asus Stock RAW Firmware

Collection Asus Stock RAW Firmware
Free Firmware Asus Raw
For Intel Flash Using AFT (Asus FlashTool)

Toàn bộ là link Google Drive, never die 😀

ROM RAW flash bằng Asus Flash Tool

Một số file ROM là file zip thì chỉ cần giải nén ra, đưa máy về chế độ Droidboot rồi chạy file .cmd là quá trính flash tự động chạy nhé.

K00E ME372CG:

K00G ME560CG:

K00R ME572CL:

K00Y ME372CL:

K00Z ME175CG:

K01B TF303K:

K01E ME103K:

K01F FE171MG:

K01N FE171CG:

K01U ME171CG:

K012 FE170CG:

K016 FE380CG:

K018 TF103CG:

K019 FE375CG:

ME370TG:

ME371MG:

ME571K:

ME7530CL:

ME375CL:

Z00LD ZE550KL:

Z00MD ZE600KL:

Z00RD ZE500KG:

Z00SD ZC451TG:

Z00TD ZE551KL:

Z00UD ZD551KL:

Z00VD ZC550TG:

Z00WD ZE550KL:

Z011D ZE601KL:

Z370KL:

Z580C:

ZC550KL:

ZD550KL:

Updating……

1 105 lượt xem

2 thoughts on “[TỔNG HỢP] file RAW cho Asus Zenfone, Zenpad – Collection Asus Stock RAW Firmware

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *