5 thoughts on “ROM stock Kechaoda S7 (SC7731) – Unbrick ok

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *